Tags

Amazon cắt giảm giá cá hồi, cá rô phi Whole Foods để tăng trưởng doanh số

12/09/2017

Chiến lược cắt giảm giá của Amazon tại nhà tạp hóa Whole Foods mới dành được mà bao gồm giá cá hồi và cá rô phi đang giảm đã gom vào thêm lưu lưu lượng cho nó.

Giá cá hồi, cá rô phi thấp hơn như một phần giành được Whole Foods của Amazon

28/08/2017

Việc giành được Whole Foods Market của Amazon kết thúc vào Thứ Hai và Amazon đã tuyên bố giảm giá ngay lập tức sẽ được thực hiện trong một phạm vi các mặt hàng.Trong số cắt giảm giá nổi bật là cá hồi và cá rô phi.

Amazon mua lại công ty Whole Food với 13.7 tỉ USD

16/06/2017

Việc giao dịch dự kiến kết thúc vào nữa cuối 2017

Whole Foods Market Inc. là một chuỗi siêu thị Hoa Kỳ chuyên về thực phẩm không chất bảo quản, màu sắc, hương vị, chất làm ngọt và chất béo hydro hóa. Đây là tiệm tạp hóa hữu cơ được chứng nhận đầu tiên ở Hoa Kỳ, nghĩa là nó bảo đảm các tiêu chuẩn của Chương trình Hữu cơ Quốc gia.

Amazon, Whole Foods thỏa thuận khích lệ cơ hội trong thủy sản bao gói

21/06/2017

Gần đây Amazon tuyên bố giành được chuỗi tạp hóa cao cấp Whole Foods Market nằm trong số những dấu hiệu thay đổi trong lĩnh vực thủy sản bao gói của Hoa Kỳ.

Mặc dù hợp đồng 14 tỉ USD đã gieo lên nhiều nghi vấn hơn câu trả lời cho ngành thủy sản Hoa Kỳ thì rốt cuộc nó dường như tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các mặt hàng thủy sản đóng gói.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam