Thông tin văn bản

Tiếp nhận và xử lý thông tin qua Đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 3948/QĐ-BCT về Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua Đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa (XNK).

Thời hạn sử dụng tài khoản truy cập Cổng thông tin hải quan

Quyết định 33/2016/QĐ-TTg về quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2016.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên(VN-EAEU FTA) 2016 -2018.

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất VN-EAEU FTA phải đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định.

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu sẽ có hiệu lực vào ngày 5/10 tới đây.

Khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực, hơn 90% các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang những nước này sẽ được miễn hoặc giảm thuế và hàng hóa Việt Nam sẽ có cơ hội đến với thị trường có hơn 183 triệu dân.

Quy định về thời điểm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 12802/BTC-TCHQ quy định về thời điểm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam