Văn bản chính phủ Văn bản chính phủ - 07:03 06-05-2016

STT Tên văn bản  
1 Công văn số 887/QĐ-TY-TS ngày 09/10/2015 của Cục Thú Y về việc "Thành lập Tổ công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh trên cá tra tại các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp và An Giang" Tải về
2 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Tải về
3 Công văn số 927/TY-TS ngày 26/5/2015 của Cục Thú Y về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên cá tra Tải về
4 Công văn số 1002/QLCL-CL1 ngày 13/4/2015 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về kết quả Đề tài nghiên cứu bổ sung các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng nước trong sản xuất, chế biến cá tra phi lê đông lạnh Tải về
5 Thông tư 46/2015/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra Tải về
6 Nghị quyết số 19/NQ-CP: Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Tải về
7 Quyết định số 445/QĐ-BNN-QLCL: Ban hành Kế hoạch hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp Tải về
8 Thông tư số 54/2014/TT-BNNPTNT: Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Tải về
9 Thông tư số 198/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá Tra nguyên liệu Tải về
10 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2014 Tải về
11 Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP và triển khai nhiệm vụ năm 2015 Tải về
12 Quyết định số 4603/QĐ-BCT ngày 23/5/2014 về việc phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2013 Tải về
13 Công văn số 2381/QLCL-CL1 ngày 13/11/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản về việc lô hàng thủy sản VN xuất khẩu bị cảnh báo mất ATTP Tải về
14 Circular No. 23/2014/TT-BNNPTNT dated July 29, 2014 of the Ministry of Agriculture and Rural Development Tải về
15 Decree No. 36/2014/ND-CP dated April 29, 2014 of the Government on raising, processing, and exporting pangasius Tải về
16 Quyết định số 3885/QĐ-BNN-TCTS ngày 11/9/2014 về việc Phê duyệt quy hoạch nuôi, chế biến cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 Tải về
17 Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản Tải về
18 Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra Tải về
19 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ: về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra Tải về
20 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Tải về
21 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng Tải về
22 Quyết định số 540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra Tải về
23 Thông tư số 08/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước vào ngày 17/03/2014 Tải về
24 CV5294/NHNN-TD về việc cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm và cá tra Tải về
25 CV1149/Ttg-KTN về việc chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản Tải về
26 Quyết định số 03/2014/QĐ-TTG: Ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư Tải về
27 Quyết định số 2760/QĐ-TTg ngày 22/11/2013 về việc Phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững Tải về
28 Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 về việc Phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững Tải về
29 Nghị định số 103/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản Tải về
30 Thông tư số 86/2013/TT-BTC: Quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện Tải về
31 Quyết định 1445/QĐ-TTg: Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Tải về
32 Quyết định số 1250/QD-TTg: Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
33 Thông tư số 16/2013/TT-NHNN: Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Tải về
34 Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT: Về quản lý giống thủy sản Tải về
35 Thông tư số 09/2013/TT-BNNPTNT: Ban hành danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Tải về
36 Thông tư số 08/2013/TT-BNNPTNT: Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Tải về
37 Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNT: Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Tải về
38 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT: Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05.02.2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi. Tải về
39 Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Tải về
40 Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT: Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tải về
41 Thông tư 13/2010/TT-BNNPTNT: Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam Tải về
42 Thông tư số 12/2010/TT-BNNPTNT: Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Tải về
43 Thông tư số 09/2010/TT-BNNPTNT: Ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, ba sa xuất khẩu. Tải về
44 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT: Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản sản phẩm thủy sản. Tải về
45 Thông tư số 78/2009/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản. Tải về
46 Thông tư số 02/2006/TT-BTS: Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. Tải về
47 Nghị định số 54/2013/NĐ-CP: Bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Tải về
48 Nghị định số 75/2011/NĐ-CP: Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Tải về
49 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP: Về quản lý thức ăn chăn nuôi. Tải về
50 Nghị định số 14/2009/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. Tải về
51 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tải về
52 Nghị định số 119/2008/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Tải về
53 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tải về
54 Nghị định số 59/2005/NĐ-CP: Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. Tải về
55 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y. Tải về
56 Nghị định số 163/2004/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm Tải về
57 Quyết định số 03/QĐ-BNV ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ v/v thành lập Hiệp hội Cá tra Việt Nam Tải về

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

CAFATEX: Khởi công dự án Kho lạnh Logistic cho thuê chất lượng tiêu chuẩn Châu Âu
Ngày 27/7/2022,  Công ty TNHH MTV COLD STORAGE LOGISTIC HẬU GIANG (Thành viên của công ty CAFATEX) đã động thổ khởi công Dự án Kho Lạnh LOGISTIC Cho thuê tại số km 2081,QL1, xã Tân Phú Thạnh, H. Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang. Đây là kho lạnh đầu tiên được xây dựng...
Thông tin thị trường cần nhập khẩu Thủy sản Việt Nam
Công ty Nakahara Nhật Bản chuyên nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm chức năng, công ty có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng bột Colagen từ cá (fish collagen peptide powder). 1. Công ty Nhật Bản cần mua nguyên liệu Fish Colagen Công ty Nakahara Nhật Bản chuyên nhập khẩu nguyên liệu thực...
EVFTA-Cam kết trong ngành thủy sản và cơ hội tại thị trường Bắc Âu
Xóa bỏ ngay khoảng 50% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực, trong đó phần lớn các sản phẩm thuế cao từ 6-22% được xóa bỏ về 0% như hàu, điệp, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, bào ngư chế biến, tôm sú đông lạnh,… Tình hình thương mại thủy...
Hợp tác về sản xuất và thương mại sản phẩm Surimi và sản phẩm cá Thanh giả cua làm từ cá Tra Việt Nam
Hiệp hội cá tra Việt Nam kính gửi đến Quý Doanh nghiệp Chế biến và Xuất khẩu cá Tra thông tin về tìm kiếm đối tác của công ty Meiko Foods Nhật Bản để hợp tác về sản xuất và thương mại sản phẩm Surimi và sản phẩm cá Thanh giả...
09 tháng đầu năm 2020: Diện tích nuôi mới, sản lượng thu hoạch giảm so với cùng kỳ
09 tháng đầu năm 2020, diện tích nuôi mới cá tra là 2.424 ha, diện tích thu hoạch là 2.512 ha với sản lượng đạt 834.834  tấn. Theo số liệu từ Chi cục Thủy sản các tỉnh ĐBSCL và Tổng cục Thủy sản, đến 30/9/2020, diện tích nuôi mới cá tra các tỉnh...
VINAPA:Thông tin về thúc đẩy xuất khẩu thủy hải sản sang thị trường Ả rập Xê út
Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công điện số 204/CĐ-ĐSQ-ARX ngày 09/9/2020 của Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thông tin: " Tổng cục Dược phẩm và Thực phẩm Ả rập Xê út...

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam