Tags

Công ty cá rô phi Hải Nam chịu lùi lại công trình vùng nuôi RAS

14/09/2017

Hải Nam, Trung Quốc – Nhà sản xuất và chế biến cá rô phi Công ty Công Nghiệp Hải Nam Qinfu đã không thể bắt đầu công trình về một vùng nuôi cá rô phi với Hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (RAS) theo dự án vì những khó khăn trong việc giành đất.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam