Tags

Nhà chế biến Trung Quốc tìm cách phổ biến cá tuyết từ Na Uy với cửa hàng ý tưởng

22/08/2017

Một nhà chế biến hàng đầu Trung Quốc đã ở cửa một cửa hàng ý tưởng mới đầy ấn tượng và một nhà hàng ở tỉnh Thanh Đảo cho phép người tiêu dùng xem các nhà chế biến cá tuyết và đội ngũ bếp đang làm việc trong khi ăn.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam