Tags

NFI đề xuất cắt giảm thuế nhập khẩu Hoa Kỳ để đẩy mạnh xuất khẩu

22/05/2017

Viện nghiên cứu thủy sản quốc gia (NFI) đã khuyến khích cắt giảm thuế quan đối với thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ tại buổi điều trần công cộng trước những nhà quản lý tại thủ đô Washington vào ngày 18/05.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam